• dveře protipožární prosklené
  • protipožární dveře ocelové
  • Požární vrata
  • Protipožární dveře
  • protipožární dveře prosklené
  • Protipožární dveře
 

Protipožární dveře = bezpečný únik

Protipožární dveře a bezpečná kancelář! 

Pocit bezpečí a jistoty by měl mít člověk nejen doma, ale také v práci. K tomu nemalou měrou přispívá vybavení objektu odpovídajícími dveřmi. Důležité je, aby lidé pracující v budově věděli, že v případě požáru jsou zabudovány protipožární dveře. Ještě více důležité však je, aby věděli kde se protipožární dveře nachází a které únikové cesty jim zajistí bezpečný odchod z budovy. K tomu slouží protipožární dveře s kouřotěsným provedením a především je nutné vybavit je panikovými zámky a kováním, které umožní otevření dveří ve směru úniku v případě, že jsou dveře zamčené.

V naši nabídce naleznete jak protipožární dveře, kouřotěsné dveře tak dveře bezpečnostní. Nechybí samozřejmě také ocelové dveře pro standardní použití bez výše zmíněných úprav. Nejdůležitějším prvkem při výběru je četnost používání dveří. Nabízíme standardně dva typy dveří a to Adory III a Adory IV. Adory III jsou vhodné pro normální frekvenci užívání, například školy, nemocnice, restaurace. Adory IV se doporučují pro velmi vysokou frekvenci užívání například do obchodních center a hotelových hal.

Více o našich protipožárních dveřích

Celý článek o bezpečné kanceláři a protipožárních dveřích se dočtete v časopise Inspirati.