• dveře protipožární prosklené
  • protipožární dveře ocelové
  • Požární vrata
  • Protipožární dveře
  • protipožární dveře prosklené
  • Protipožární dveře
 

Jak poznám požární dveře?

Dnes již na první pohled nemusí být zcela patrné, zda se jedná o dveře obyčejné či protipožární. Pokud chcete zjistit, zda dveře na které se díváte mají požární odolnost, hledejte štítek. Každé protipožární dveře musí být označeny štítkem, na kterém se dozvíte informace o daných dveřích, výrobce, požární odolnost, výrobní číslo a jiné. 

Základním údajem je požární odolnost, která se udává v minutách a představuje dobu, po kterou dokáží protipožární dveře odolávat plamenům a vysokým teplotám. Základní rozdělení je 15, 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. 

Další důležitý údaj u protipožárních dveří je rozdělení do tříd EW a EI. EW omezuje šíření požáru a EI brání šíření požáru. 

Protipožární dveře mohou být také kouřotěsné, takové dveře se označují SC. Tento údaj udává, zda skrz dveře pronikne kouř ze strany požáru. 

Na obrázku naleznete štítek s popisky, kterým jsou označeny dveře vyrobené u nás. 

 

 

Výklad písmenných značek:

EI bránící šíření tepla

EW omezující šíření tepla

El 15, 30, 45, 60, 90 brání šíření požáru (celistvost a tepelná izolace konstrukce po určitou dobu v minutách)

EW 15, 30, 45, 60, 90 omezuje šíření požáru (celistvost a tepelná izolace konstrukce po určitou dobu v minutách)

DP1 konstrukce obsahující pouze nehořlavé hmoty, například ocelový požární uzávěr (dríve D1)

DP2 požární uzávěr z nehořlavých hmot (pod nehořlavým opláštěním může být výplň z hořlavého

materiálu – dříve D2)

DP3 konstrukce hořlavé, zvyšující intenzitu požáru například dřevěný požární uzávěr (dříve D3)

S kouřotěsnost uzávěru (konstrukce zabraňuje pronikání zplodin hoření v množství,

které je zdraví nebezpečné)

Sa (studený kouř) - teplota kouře 20 °C - prostory bez požárního rizika

Sm (teplý kouř) - teplota kouře 200 °C - prostory s požárním rizikem

 

Více o našich protipožárních dveřích zde