• dveře protipožární prosklené
  • protipožární dveře ocelové
  • Požární vrata
  • Protipožární dveře
  • protipožární dveře prosklené
  • Protipožární dveře
 

Značení požárních a protipožárních uzávěrů

Značení se provádí na každý výrobek.

EI         bránící šíření požáru (tepla),kriterium mezní teploty (160°C)

EI 15, 30, 45, 60 , 90 minut = výrobky požárně bezpečné (s uvedením min. bezpečnosti)

EW       omezující šíření požáru (tepla),kriterium hustoty tepelného toku (15kW/m2 1,2m od vzorku)

EW 15, 30, 45, 60, 90 minut = výrobky požárně odolné (s uvedením min.odolnosti)

 
DP1      konstrukce, které obsahují pouze nehořlavé hmoty, např. ocelový požární uzávěr
DP2      požární uzávěr z hmot (jak dřevěný, tak ocelový) nezvyšující v požadované době požární odolnosti intenzitu požáru
                          
DP3      dřevěný požární uzávěr

S          kouřotěsný požární uzávěr
označuje schopnost zkoušené konstrukce zabránit proniku zplodin hoření v množství, které je zdraví nebezpečné.
C          uzávěr opatřený samozavíracím zařízením
R          označení pro únosnost konstrukce
 
Rw        vážená neprůzvučnost
 

Příklad značení požárních uzávěrů

EW 30 DP3 SC – požární uzávěr, který omezuje šíření požáru a průniku zplodin hoření po dobu 30-ti minut a je vyroben z materiálu, který zvyšuje intenzitu požáru (dřevěné požární uzávěry) a je opatřen samozavíračem

EI 60 DP1 SC, Rw 32 dB – požární uzávěr, který brání šíření požáru a průniku zplodin hoření po dobu 60-ti minut a je vyroben z materiálu, který nezvyšuje intenzitu požáru (ocelové a hliníkové požární uzávěry), je opatřen samozavíračem a splňuje hodnotu neprůzvučnosti 32 dB. 

Všechny protipožární dveře procházejí přísnými zkouškami.